บริการซ่อมบำรุงอาคาร: สาเหตุเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: สาเหตุเครื่องทำน้ำอุ่นเสีย ซึ่งอาการแบบนี้มักเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน วันนี้เรามาเจาะลึกถึงสาเหตุอาการเสียเหล่านี้กันว่ามีอะไรบ้าง สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน ควรทราบก่อนหาช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้ามาจัดการให้

1. เกิดจากปัญหาเรื่องแรงดันน้ำที่ต่อเข้ากับเครื่องทำน้ำอุ่น เนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นได้ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานกับน้ำที่มีแรงดันปกติ หากว่าน้ำที่เข้าไปยังเครื่องทำน้ำอุ่นมีแรงดันไม่ถึง 3–10 ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) ระบบทำน้ำร้อนก็จะไม่ทำงาน ซึ่งเรื่องนี้เกิดจากปัญหา 2 อย่าง คือ น้ำประปามีแรงดันต่ำ หรือไม่ก็เกิดจากมีสิ่งสกปรกไปอุดตันบริเวณกรองน้ำที่เข้าเครื่องทำน้ำอุ่น ทำให้มีแรงดันของน้ำในเครื่องไม่เพียงพอ การหาช่าง มาซ่อม อาจจะแค่ทำความสะอาดกรองน้ำเข้าเครื่อง หรือ อาจจะต้อง หาช่าง มาติดตั้งปั้มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในระบบ

2. เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเครื่องเกิดการชำรุด ปัญหานี้ต้องอาศัยช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความชำนาญมาทำการตรวจสอบ และสามารถแก้ไขได้โดยเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในเครื่อง ไม่แนะนำให้ทำเองหากไม่มีความชำนาญในการตรวจสอบ เพราะอาจกลายเป็นการสร้างความเสียหายมากกว่าเดิม

3, เกิดจากปัญหาของระบบไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร หรือสายไฟชำรุด อันนี้ต้อง หาช่างไฟฟ้า มาซ่อมแซมแก้ไข เป็นเรื่องที่อันตรายไม่ควรทำเองและต้องใช้บริการช่างที่มีความชำนาญ

อาการเสียของเครื่องทำน้ำอุ่น มีดังนี้

1. อาการของเครื่องทำน้ำอุ่นเมื่อเปิดสวิตซ์ไฟและเปิดน้ำแล้ว ไฟสีเขียวดวงล่างไม่ติด เครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน
วิธีตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นมีดังต่อไปนี้ : ตรวจเช็คสวิตซ์ตัดไฟรั่วของเครื่องทำน้ำอุ่นให้อยู่ในตำแหน่งใช้งาน ในลักษณะถูกดันขึ้น ตรวจเช็คสวิตซ์กดเปิด-ปิดน้ำร้อนน้ำเย็น อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด ตรวจเช็คขั้วยึดต่อสายไฟก่อนเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นทุกจุด

2. อาการของเครื่องทำน้ำอุ่นเมื่อเปิดสวิตซ์ไฟ-เปิดน้ำแล้ว ไฟสีเขียวดวงล่างติด ไฟสีแดงดวงบนไม่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงาน
วิธีตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นมีดังต่อไปนี้ : ตรวจเช็คแรงดันน้ำว่ามีแรงดันเพียงพอสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นหรือไม่ ซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นควรมีแรงดันที่จุดติดตั้งอยู่ระหว่าง 3-10 PSI เป็นอย่างน้อย ตรวจเช็คตะแกรงด้านล่างขวามือของเครื่องทำน้ำอุ่นตรงปลายท่อน้ำเข้าของตัวเครื่อง จะมีชุดกรองและตะแกรงกรองติดอยู่ ซึ่งต้องไม่อุดตัน

3. อาการของเครื่องทำน้ำอุ่นเมื่อเปิดสวิตซ์ไฟ-เปิดน้ำแล้ว แต่ไฟสีแดงดวงด้านบนไม่ติด เนื่องจากการตัดออกของชุดเทอร์โมคัตเอ๊าท์บนกระบอกฮีตเตอร์ (การรีเซทโดยการกดปุ่มบนหัวเทอร์โมคัตเอ๊าท์เครื่องจะทำงานโดยปกติ)

วิธีตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นมีดังต่อไปนี้ : เกิดการใช้งานที่ไม่ถูกต้องตามลักษณะของเครื่องทำน้ำอุ่นรุ่นนั้น ๆ ไม่เป็นไปตามที่คู่มือระบุ เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น ในบางรุ่นต้องเปิด-ปิด โดยใช้วาวล์ ทางด้านที่น้ำเข้าเป็นหลัก ห้ามดัดแปลงใส่วาวล์ทางด้านน้ำออก หรือนำไปต่อเข้าท่อ ในผนังทางด้านน้ำออกโดเด็ดขาด (แต่สำหรับ เครื่องทำน้ำอุ่น ในบางรุ่น อีกเช่นกัน สามารถนำไปต่อเข้าท่อในผนัง และ ติดตั้งวาวล์ทางด้านน้ำออกได้) การใช้งาน โดยมีการระบายน้ำออกจากหัวฝักบัว ได้ไม่ดีพอ เช่น หัวฝักบัวตัน (ควรถอดล้าง) หรือสายของสายฝักบัวมีอาการพับหรืองอ หรือจุ่มลงไปในถังน้ำ

4. อาการของ เครื่องทำน้ำอุ่น เมื่อเปิดสวิตซ์ไฟ-เปิดน้ำแล้ว ไฟทั้ง 2 ดวงติด แต่เครื่องทำน้ำอุ่นทำงานแต่ไม่ทำความร้อน

วิธีตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นมีดังต่อไปนี้ : ขดลวดฮีตเตอร์ขาด (ตรวจสอบโดยใช้โอมมิเตอร์วัด) เกิดอาการขัดข้อง ของชุดควบคุมความร้อน (อาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดควบคุมความร้อน) บางทีอาจจะไม่ได้ หมุนสวิตซ์ปรับความร้อนขึ้นไป ในตำแหน่ง ที่เหมาะสม กับ ตัวเครื่องทำน้ำอุ่น ลักษณะของภูมิอากาศหนาวเย็นที่เกินกว่า ที่เครื่องจะสามารถ ทำความร้อนได้ (ต้องปรับวาวล์ภายในตัว เครื่องทำน้ำอุ่น ให้เหมาะสม โดยให้ เครื่องทำน้ำอุ่นทำงาน ได้โดยเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ดับ)